Lokalnie i patriotycznie

Niezawodne zboczniaki odkryły (pozdrowienia dla Smoczycy), że na dzisiejszej maturze z geografii były takie pytania:

Zadania 1–7 wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz własnej wiedzy.

Zadanie 1. Na podstawie mapy uzupełnij poniższe zdania.

1. Wysokość bezwzględna niezalesionego wzniesienia położonego na północ od miejscowości Grabowa wynosi…..

2. Miejscowość, przez którą przebiegają: południk 19°31’E oraz droga wojewódzka nr 791, nosi nazwę……

3. Rzeka Minóżka wypływa ze źródła o nazwie:……

4. Formami ochrony przyrody występującymi na obszarze przedstawionym na mapie w polu D4 są……

Zadanie 2. Na fotografii przedstawiono ostańce krasowe w Podzamczu (pole G1), które są formami terenu charakterystycznymi dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Podkreśl poprawne zakończenie zdania.

Skała, w której są wyrzeźbione widoczne na zdjęciu ostańce krasowe, należy do grupy skał

A. magmowych głębinowych.
B. magmowych wylewnych.
C. osadowych okruchowych luźnych.
D. osadowych pochodzenia organicznego.

CD pytań

A teraz odnośnie tytułu notki – mapka dołączona do pytań (kliknąć, by powiększyć):

Ha!

Skomentuj

Twój adres mailowy nie zostanie opublikowany. Niezbędne pola zostały zaznaczone o taką gwiazdką: *

*

Quentin

Quentin
Jestem Quentin. Filmowego bloga piszę nieprzerwanie od 2004 roku (kto da więcej?). Wcześniej na Blox.pl, teraz u siebie. Reszta nieistotna - to nie portal randkowy. Ale, jeśli już koniecznie musicie wiedzieć, to tak, jestem zajebisty.
www.VD.pl